Har du behov av juridiska översättningar?

När det gäller juridiska översättningar så är det ett måste att dessa görs av en auktoriserad översättare. Du som behöver juridiska översättningar, du kan med fördel vända dig till Space360 som utför juridiska översättningar. Dessa är auktoriserade och de översätter de texter du behöver, enligt alla konstens regler.

Det är ju så att när det är juridiska handlingar med mera, så är det av yttersta vikt att allt blir rätt. Det gäller även att ha rätt ordval, rätt kontext och så vidare. Det är inte vem som helst som kan göra denna typ av översättning.

Få en perfekt juridisk översättning

Hos Space360 kan du få juridiska översättningar av:

  • Kontrakt
  • Avtal
  • Andra juridiska texter

Att översätta texter med juridiskt innehåll, det är något som måste göras varsamt och det måste göras rätt. Det får inte vara några som helst oklarheter. Om du väljer att låta Space360 göra dem åt dig, så vet du att du får korrekta dokument.

Space360 är en certifierad översättningsbyrå enligt ISO 17100:2015. Detta innebär att de har genomgått ett auktoriseringsprov med väldigt höga krav.

Juridiska översättningar av olika dokument

Om det är så att du har behov av att få översättning av olika juridiska dokument, så kontakta då Space360. De försäkrar dig att alla texter uppfyller tillämpliga specifikationer, processer samt att de är av högsta kvalitet. De har en lång erfarenhet samt en bra expertis inom juridik. De kan därmed hjälpa dig med att översätta avtal, kontrakt och andra juridiska texter och det på en mängd olika språk och alltid juridiskt korrekt.